putkiponttonilaituri

Mataliin rantoihin sekä koviin olosuhteisiin

Muoviputkiponttonilaiturit ovat oikein käytettyinä todella hyviä. Matalan uintisyvyyden takia ne soveltuvat hyvin mataliin rantoihin. Muoviputki kestää betoniponttonia huomattavan paljon paremmin ajoittaisen pohjakosketuksen. Muoviputkiponttoni kestää myös jään liikuntasaumojen yli ankkuroimisen muita laiturimalleja huomattavan paljon paremmin.

katselmus