kyltti

Seabergs Ab:n tietosuojaselosteEu:nyleinen tietosuoja-asetus (679/2016) Henkilötietolaki (523/1999)

1. Rekisterinpitäjä:
Seabergs Ab
Y-tunnus:2018415-0
Suvisaarentie 23
02380 Espoo
alexander@seabergs.fi
0407204174


2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö:
Alexander Sjöberg
alexander@seabergs.fi
puh: 0407204174


3. Tietosuojavastavan nimi:
Alexander Sjöberg
alexander@seabergs.fi
puh: 0407204174


4. Rekisterin nimi:
Seabergs Ab:n asiakasrekisteri

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Tietoja käytetään Seabergs Ab:n markkinointiin sekä myyntiin sekä yleiseen yhteydenpitoon.

6. Rekisterin tietosisältö:
kaupankäyntiin tarvittavat henkilötiedot:

-Yhteyshenkilön nimi
-Sähköpostiosoite
-Tarjotun / myydyn palvelun / tuotteen sijainti
-Puhelinnumero
-Myydyt / tarjotut tuotteet


7. Käsittelyn oikeusperuste:
Henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen.

8.Säännönmukaiset tietolähteet:
Rekisterin tiedot kerätään asiakkaalta itseltään tai hänen edustajaltaan.

9. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät:
Rekisterin sisältämiä tietoja käsittelevät vain ne Seabergs Ab:n henkilöt joiden tehtävät sitä edellyttävät. Henkilörekisterin tietoja käytetään ainoastaan Seabergs Ab:n liiketoiminnan edellyttämiin toimintoihin. Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille muutoin kuin rekisteröidyn toiveesta.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet: Rekisterin sisältämiä tietoja käsittelevät vain ne, joiden tehtävät sitä edellyttävät. Rekisteriin pääsemiseksi tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana.

11. Henkilötietojen säilyttämisaika tai määrittämiskriteerit:
Tietoja säilytetään kunnes asiakas pyytää tietojaan poistettavaksi.

12. Suostumuksen peruuttaminen:
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus. Asiakas voi pyytää häntä koskevia tietoja poistettavan rekisteristä milloin tahansa ilmoitamalla siitä osoitteeseen alexander@seabergs.fi

14. Rekisteröidyn oikeudet:
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää Seabergs Ab:lta tieto siitä, mitä henkilötietija Seabergs Ab:lla on hallussaan ja mihin tarkoituksiin henkilötietoja käsitellään asiakasrekisterin hallinnoinnin yhteydessä.

15. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle:
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.


29.01.2019