Mataliin rantoihin sekä koviin olosuhteisiin

Muoviputkiponttonilaiturit soveltuvat matalan uintisyvyytensä takia betoniponttonilaitureita matalampiin rantoihin. Muoviputki kestää betoniponttonia paremmin ajoittaisen pohjaan jäätymisen. Muoviputkiponttoneita voidaan rakentaa niin kevyeiksi kuin raksiksi riippuen rasituksesta joka niihin tilee kohdostumaan.

Raskaaksi rakennettuna muoviputkiponttini kestävät hyvin pitkien aallonpituuksien rasituksen kelluen paremmin aallon yli siinä missä betoniponttoni liikkuisi aallon mukana. Muoviputkiponttonit solveltuvat kotisatamaksi alle 1000kg veneille jopa hyvin haastaviin olosuhteisiin.