Seabergs Ab:n tietosuojaseloste

Eu:nyleinen tietosuoja-asetus (679/2016) Henkilötietolaki (523/1999)

1. Rekisterinpitäjä:

Seabergs Ab
Y-tunnus:2018415-0
Suvisaarentie 23
02380 Espoo
alexander@seabergs.fi
0407204174

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö:

Alexander Sjöberg
alexander@seabergs.fi
puh: 0407204174

3. Tietosuojavastavan nimi:

Alexander Sjöberg
alexander@seabergs.fi
puh: 0407204174

4. Rekisterin nimi:

Seabergs Ab:n asiakasrekisteri

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Tietoja käytetään Seabergs Ab:n markkinointiin sekä myyntiin sekä yleiseen yhteydenpitoon.

6. Rekisterin tietosisältö:

kaupankäyntiin tarvittavat henkilötiedot:

  • Yhteyshenkilön nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Tarjotun / myydyn palvelun / tuotteen sijainti
  • Puhelinnumero
  • Myydyt / tarjotut tuotteet

7. Käsittelyn oikeusperuste:

Henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen.

8. Säännönmukaiset tietolähteet:

Rekisterin tiedot kerätään asiakkaalta itseltään tai hänen edustajaltaan.

9. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät:

Rekisterin sisältämiä tietoja käsittelevät vain ne Seabergs Ab:n henkilöt joiden tehtävät sitä edellyttävät. Henkilörekisterin tietoja käytetään ainoastaan Seabergs Ab:n liiketoiminnan edellyttämiin toimintoihin. Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille muutoin kuin rekisteröidyn toiveesta.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet:

Rekisterin sisältämiä tietoja käsittelevät vain ne, joiden tehtävät sitä edellyttävät. Rekisteriin pääsemiseksi tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana.

11. Henkilötietojen säilyttämisaika tai määrittämiskriteerit:

Tietoja säilytetään kunnes asiakas pyytää tietojaan poistettavaksi.

12. Suostumuksen peruuttaminen:

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus. Asiakas voi pyytää häntä koskevia tietoja poistettavan rekisteristä milloin tahansa ilmoitamalla siitä osoitteeseen alexander@seabergs.fi

14. Rekisteröidyn oikeudet:

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää Seabergs Ab:lta tieto siitä, mitä henkilötietija Seabergs Ab:lla on hallussaan ja mihin tarkoituksiin henkilötietoja käsitellään asiakasrekisterin hallinnoinnin yhteydessä.

15. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle:

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

29.01.2019